Δραστηριότητες

ΔραστηριότητεςΜουσικοκινητική αγωγή, “messy play”, θεατρικό παιχνίδι, ψυχοκινητική αγωγή, κουκλοθέατρο, χειροτεχνίες και άλλες, απασχολούν δημιουργικά όλα τα τμήματα κάθε ηλικίας, αλλά και αγγλικά, μπαλέτο, μαγειρική, μουσική, μάθημα υποκριτικής και άλλες, είναι προαιρετικές δραστηριότητες που ενασχολούνται τα παιδιά, όλες με καθηγητή/καθηγήτρια εξειδικευμένους στον τομέα τους.

Μουσικοκινητική αγωγή, “messy play”, θεατρικό παιχνίδι, ψυχοκινητική αγωγή, κουκλοθέατρο, χειροτεχνίες και άλλες, απασχολούν δημιουργικά όλα τα τμήματα κάθε ηλικίας, αλλά και αγγλικά, μπαλέτο, μαγειρική, μουσική, μάθημα υποκριτικής και άλλες, είναι προαιρετικές δραστηριότητες που ενασχολούνται τα παιδιά, όλες με καθηγητή/καθηγήτρια εξειδικευμένους στον τομέα τους.


Επιπλέον Δραστηριότητες

Το πρόγραμμα των παιδιών στο νηπιαγωγείο εκτός των άλλων εμπλουτίζεται με ενότητες όπως «Μια φορά κι έναν καιρό στην αρχαία Ελλάδα», «Μαθήματα κοινωνικής συμπεριφοράς», «Κυκλοφοριακή αγωγή», «Τα πρώτα βήματα στην τέχνη» καθώς και με μαθήματα αγγλικών, γερμανικών, ρομποτικής και σκακιού.


Επιπλέον Δραστηριότητες

Το πρόγραμμα των παιδιών στο νηπιαγωγείο εκτός των άλλων εμπλουτίζεται με ενότητες όπως «Μια φορά κι έναν καιρό στην αρχαία Ελλάδα», «Μαθήματα κοινωνικής συμπεριφοράς», «Κυκλοφοριακή αγωγή», «Τα πρώτα βήματα στην τέχνη» καθώς και με μαθήματα αγγλικών, γερμανικών, ρομποτικής και σκακιού.

Εγγραφές
ΕΣΠΑ